Resultaten

Zorg aan huis (met begeleiding) in de toekomst

Als de behandeling het toelaat, willen de meeste patiënten in de toekomst zorg aan huis en thuis herstellen met medische begeleiding. Dat blijkt uit het Klantenpanelonderzoek Patiëntgerichte zorg in de toekomst. Aan het onderzoek deden 328 mensen mee. Centraal stond de vraag: hoe u de zorg over 5 jaar wilt ontvangen en welke rol wilt u hierbij zelf hebben.

Geringe behoefte kortdurende kinderopvang bij polikliniek- en patiëntbezoekers

Isala kreeg de vraag of er een mogelijkheid bestond een kind op te laten vangen gedurende een poliklinische afspraak of een patiëntbezoek. Dit is nu niet mogelijk binnen Isala. Het is de ambitie van Isala te voorzien in alle behoeften die spelen bij patiënten en bezoekers, mits haalbaar. Om de behoefte te inventariseren is een enquête uitgezet bij het klantenpanel. Medio mei vond het onderzoek ‘Tijdelijke kinderopvang Isala’ plaats voor de locatie Zwolle. Ruim 218 deelnemers vanuit het Isala Klantenpanel hebben mee gedaan aan dit onderzoek.

Praktische informatie op website Isala

Bezoekers van de website isala.nl vinden informatie over een aandoening of praktische bezoekinformatie belangrijk. Patiënten lezen het liefst informatie over hun aandoening of behandeling. Daarnaast vinden ze informatie over hun behandelaar(s), de wachttijden en hoe ze zich voorbereiden op een opname belangrijk. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Ontwikkeling nieuwe website isala.nl’, waaraan 283 mensen hebben deelgenomen.

Belangrijk om zelf (digitaal) een afspraak te kunnen maken

Patiënten van Isala vinden het belangrijk om bij een bezoek aan het ziekenhuis zelf een afspraak te kunnen maken. De meeste mensen doen dit het liefst digitaal. Dat blijkt uit het klantenpanelonderzoek Optimalisatie Polikliniek, dat is gehouden van 5 maart tot 13 maart 2018.

Meer bekendheid geven aan nieuw patiëntenportaal ‘MijnIsala’

afspraakmaken_facebook2.jpg

Bijna de helft van het Isala Klantenpanel is niet op de hoogte dat Isala nu al het patiëntenportaal ‘MijnIsala’ heeft, dat je kunt raadplegen om bijvoorbeeld de labuitslagen of de reeds gemaakte afspraken in te zien. De patiënten die het wel kennen, maken er niet frequent gebruik van. Het goede nieuws is dat de meerderheid wel interesse heeft om het in de toekomst (meer) te gebruiken. Hier ligt dus een uitdaging voor Isala om het nieuwe MijnIsala-portaal meer onder de aandacht van patiënten te brengen. Of je je medisch dossier direct online kan inzien, zonder beoordeling arts, verschillen de meningen. Je ziet dat chronische patiënten, die vaak overleg hebben met hun arts, hier meer behoefte aan hebben dan patiënten die minder frequent het ziekenhuis bezoeken.

Grote bekendheid met Isala-pagina in huis-aan-huiskranten

Het Isala klantenpanel beoordeelt de pagina van Isala in de regionale huis-aan-huiskranten positief. Suggesties om de pagina verder te verbeteren zijn verhalen over medewerkers en afdelingen of artikelen over aandoeningen die vooral bij ouderen voorkomen. Ook willen de deelnemers van het onderzoek zelf onderwerpen aandragen en lezersvragen beantwoord zien.

Resultaten vragenlijsten Isala

Isala vindt het belangrijk om haar patiënten, bezoekers en de inwoners in het verzorgingsgebied van Isala mee te laten denken bij ontwikkelingen.
Op deze manier kan Isala u nog beter van dienst zijn. Wilt u ook graag meedenken met Isala? Geef u dan op voor het Isala klantenpanel.

Na afloop van iedere vragenlijst delen wij de resultaten met u. U vindt ze op deze pagina.
Bezoek https://isalapanel.nl dus regelmatig voor de uitkomsten van de meest recente onderzoeken.

Inhoud syndiceren