Resultaten

Meer bekendheid geven aan nieuw patiëntenportaal ‘MijnIsala’

afspraakmaken_facebook2.jpg

Bijna de helft van het Isala Klantenpanel is niet op de hoogte dat Isala nu al het patiëntenportaal ‘MijnIsala’ heeft, dat je kunt raadplegen om bijvoorbeeld de labuitslagen of de reeds gemaakte afspraken in te zien. De patiënten die het wel kennen, maken er niet frequent gebruik van. Het goede nieuws is dat de meerderheid wel interesse heeft om het in de toekomst (meer) te gebruiken. Hier ligt dus een uitdaging voor Isala om het nieuwe MijnIsala-portaal meer onder de aandacht van patiënten te brengen. Of je je medisch dossier direct online kan inzien, zonder beoordeling arts, verschillen de meningen. Je ziet dat chronische patiënten, die vaak overleg hebben met hun arts, hier meer behoefte aan hebben dan patiënten die minder frequent het ziekenhuis bezoeken.

Grote bekendheid met Isala-pagina in huis-aan-huiskranten

Het Isala klantenpanel beoordeelt de pagina van Isala in de regionale huis-aan-huiskranten positief. Suggesties om de pagina verder te verbeteren zijn verhalen over medewerkers en afdelingen of artikelen over aandoeningen die vooral bij ouderen voorkomen. Ook willen de deelnemers van het onderzoek zelf onderwerpen aandragen en lezersvragen beantwoord zien.

Resultaten vragenlijsten Isala

Isala vindt het belangrijk om haar patiënten, bezoekers en de inwoners in het verzorgingsgebied van Isala mee te laten denken bij ontwikkelingen.
Op deze manier kan Isala u nog beter van dienst zijn. Wilt u ook graag meedenken met Isala? Geef u dan op voor het Isala klantenpanel.

Na afloop van iedere vragenlijst delen wij de resultaten met u. U vindt ze op deze pagina.
Bezoek https://isalapanel.nl dus regelmatig voor de uitkomsten van de meest recente onderzoeken.

Inhoud syndiceren